„WAKACJE  Z  BOGIEM”

Organizowane dla dzieci przez Akcję Katolicką

Letni wypoczynek dla dzieci zorganizowaliśmy już 10 razy. Potrzebne pieniądze  na ten cel pozyskujemy ze zbiórek po mszach św., z Caritasu, Opieki Społecznej w Kostrzynie i prywatnych sponsorów.

 Przygotowała Anna Majewska