DZIAŁALNOŚĆ  ŚWIETLICY  PARAFIALNEJ

 

Od wielu lat zauważano potrzebę zorganizowania świetlicy dla dzieci. Przełomem był wrzesień 2006r. Dzięki inicjatywie katechetów i nauczycieli, a przede wszystkim ks. Kanonika Lecha Ludwiczaka, który wyraził zgodę na to dzieło – świetlica stała się rzeczywistością. Po głębokich przemyśleniach, intensywnej modlitwie i wstępnych przygotowaniach, 10 października 2006r. spotkała się grupa 14 osób chętnych do pracy z dziećmi, a 16 października (w rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża) rozpoczęliśmy oficjalną działalność świetlicy.

            Celem powstania świetlicy była pomoc dzieciom w nauce, szczególnie w odrabianiu lekcji, zagospodarowanie wolnego czasu dla nich, rozwijanie zdolności oraz dożywianie. Cele te są realizowane do dnia dzisiejszego.

            Zarówno władze Kostrzyna, jak i różne instytucje oraz parafianie dostrzegli dobro, jakim było miejsce, gdzie w godzinach popołudniowych dzieci mogą uczyć się i być pod opieką nauczycieli. Dlatego spotkaliśmy się z dużą życzliwością i wsparciem materialnym od: Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego w Kostrzynie; grupy rzemieślników, handlowców, rolników, szkółkarzy i ogrodników; indywidualnych ofiarodawców i parafian czyli ludzi „wielkiego serca”.

            Już w pierwszym roku naszej działalności opieką i pomocą objęliśmy około 60 dzieci (w tym 30 stałych podopiecznych a pozostali korzystali z pomocy doraźnej). Obecnie stałą opieką i pomocą obejmujemy ponad 40 dzieci a sporadyczną pomocą objęliśmy już ponad 20 dzieci. Przekrój wiekowy naszych podopiecznych jest duży, od „zerówki” przedszkolnej przez szkołę podstawową aż po gimnazjum.

            Dziećmi opiekują się nauczyciele szkoły podstawowej, gimnazjum, katecheci,  studenci i gimnazjaliści oraz co roku mamy w naszych szeregach nauczyciela  - emeryta. Obecnie jest to grupa 22 osób, która z wielkim oddaniem służy najmłodszej społeczności Kostrzyna.

            Świetlica czynna jest codziennie od godziny 1500 do 1730 we wszystkie dni nauki szkolnej. W czasie ferii zimowych i wakacji letnich pomieszczenia dolnych salek katechetycznych, w których działa świetlica, są ciągle remontowane i modernizowane. Większość tych prac wykonywana jest przez ludzi dobrej woli  - charytatywnie. Mamy już dość dobrze wyposażone zaplecze kuchenne, dysponujemy 6 komputerami, 1 telewizorem z odtwarzaczem video, zbiorem podstawowych książek do pracy z dziećmi (encyklopedie, słowniki, lektury).

                                                                                              Maria Goździak