ŻYWY RÓŻANIEC

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSTRZYNIE

 

W Szkole Podstawowej w Kostrzynie istnieje ŻYWA RÓŻA Różańca św. od października 2001roku założona przez katechetki. Należą do niej dzieci z różnych klas nauczania systematycznego. Każdego roku mobilizujemy dzieci do modlitwy różańcowej w intencji naszych rodzin oraz całej wspólnoty kościoła.

W czasie tych prawie trzynastu lat mieliśmy różną liczbę „żywych róż”. Najwięcej było ich w roku szkolnym 2004/2005 – 5 „róż” prowadzonych przez 3 katechetki. Obecnie są 3 „żywe róże” skupiające uczniów różnych klas, które modlą się za naszą parafię a szczególnie za nasze rodziny. Uczniowie grupami, tak jak są części  różańca, sami uszczegóławiają intencje raz w miesiącu. Następnie po pierwszej lekcji religii w miesiącu z intencją zapoznaje się pozostała część „żywej róży”.

 Opiekunami ŻYWEJ RÓŻY w szkole są Maria Goździak i Edyta Kujawa - Mąka.