NAJSTARSZE  ZABYTKI KOŚCIOŁA

 

XVI wiek – renesansowe sakramentarium z piaskowca czyli kamienna szafka z rzeźbionym obramieniem z ornamentami roślinnymi oraz głowami kobiet na konsolach i drzwiczkami z żelazną kratą. Na sakramentarium stoi drewniana barokowa rzeźba   św.   Jana Nepomucena.

XVI wiek – kamienna, ośmioboczna chrzcielnica w kształcie kielicha

XVI wiek – drewniana, późnogotycka, polichromowana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

 Ołtarz główny pochodzi z połowy XVII wieku. W barokowym wystroju prezbiterium wyróżnia się ołtarz główny z obrazem świętych apostołów Piotra i Pawła w więzieniu z połowy XVII wieku i stojącymi obok naturalnej  wielkości  figurami czterech świętych:  św. Małgorzaty panny i męczenniczki, św. Bartłomieja, św. Andrzeja oraz św. Jadwigi Śląskiej. W górnej części ołtarza nad gzymsem wspartym na kolumnach znajduje się rzeźbiarskie wyobrażenie Trójcy Świętej i aniołów a na jego zwieńczeniu herb Leliwa oraz data 1760.

Ołtarze boczne w prezbiterium pochodzą z dawnego kościoła szpitalnego św. Ducha. W ołtarzu na ścianie północnej znajduje się obraz św. Walentego z końca XVIII wieku. Przy tym ołtarzu istniało kiedyś Bractwo św. Walentego skupiające rzemieślników Cechu Wspólnego.

Ołtarz z obrazem Matki Bożej Śnieżnej z Dzieciątkiem z poł. XVII wieku a pochodzący ze Środy.

 Obraz błogosławionej Jolanty. Na tej samej ścianie wisi pochodzący z ok. 1620 roku obraz kultowy księżny i patronki Wielkopolski bł. Jolanty. Przeszedł on w 1999 roku gruntowną konserwację, dzięki której odsłonięto część napisu mówiącego o tym, że błogosławiona Jolanta była żoną Bolesława Pobożnego fundatorką klasztoru klarysek w Gnieźnie.

Po lewej stronie ołtarza usytuowana jest też barokowa ambona z symbolami czterech ewangelistów z rzeźbą św. Jana Ewangelisty na jej szczycie.

 Wśród barokowych ołtarzy znajdujących się w nawach bocznych najokazalszym jest umieszczony po lewej stronie ołtarz św. Anny Samotrzeciej wraz z drewnianymi rzeźbami postaci św. Barbary, św. Józefa, św. Joachima. Ołtarz ten wieńczy rzeźbą św. Marcina.

Po przeciwnej stronie w ołtarzu św. Krzyża umieszczona jest pełna wyrazu artystycznego rzeźba Chrystusa w srebrnej koronie, której towarzyszą pochodzące z 1900 roku figury św. Jana i Matki Boskiej. Ołtarz ten wieńczy Oko Opatrzności. W 2003 roku umieszczono tu relikwie św. Faustyny.

Na południowej ścianie nawy bocznej znajduje się ołtarz św. Kryspina i Kryspiniana wraz z drewnianą figurą św. Rocha pochodzącą również z kościoła św. Ducha. Ołtarzem tym opiekował się przez wiele wieków Cech Szewców.

Na ścianach w nawach bocznych wiszą cztery barokowe obrazy pochodzące z dawnych feretronów: św. Rocha, św. Anny Samotrzeciej, św. Dominika i Franciszka oraz Matki Boskiej Królowej z Dzieciątkiem.

Na ścianie północnej odkryto fragment malowidła „zacheuszkę" z wyobrażeniem równoramiennego krzyża, które oznaczało miejsce konsekracji kościoła.

 

 

AKCENTY  POBOŻNOŚCI  WSPÓŁCZESNEJ

 

Na czterech filarach podtrzymujących strop zawieszone są współczesne figury świętych: Józefa, Antoniego, Stanisława Kostki i Maksymiliana Kolbego.

 

Obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus – pochodzący z rozebranego ołtarza na polecenie konserwatora zabytków.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej przy ołtarzu św. Anny.

Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ołtarzu św. Krzyża.

Obraz Jezusa Miłosiernego, wiszący na północnej ścianie kościoła, namalowany przez nauczyciela kostrzyńskiego p. Stefana Plucińskiego, a po raz pierwszy wystawiony podczas nabożeństwa 13 czerwca 1984 roku.

RELIKWIARZ  z relikwiami św. siostry Faustyny  umieszczony w ołtarzu św. Krzyża.

Obraz św. Faustyny umieszczony na ołtarzu św. Krzyża 17. 11. 2008 roku. Został namalowany przez artystę malarza panią Danutę Gordziejczyk, nauczycielkę pracującą w Szkole Podstawowej w Kostrzynie.

  

REMONTY  KOŚCIOŁA  ZA  PROBOSZCZA  KS. LECHA  LUDWICZAKA (od 1980 roku)

 

  

WOKÓŁ KOŚCIOŁA

 

Wokół kościoła był niegdyś cmentarz.

Przed kościołem modliły się w 1906 roku strajkujące w obronie języka ojczystego dzieci kostrzyńskie.

Naprzeciw bocznego wejścia do kościoła stoi drewniany krzyż misyjny. Ostatnia wymiana krzyża była w 1981 roku, a renowacja  w 2008 roku.  

Grota Matki Boskiej z Lourdes – została zbudowana, gdy proboszczem był ks. T. Peik (1946 – 1950).

Kościół ogrodzony jest parkanem z prętów metalowych oraz dwoma kutymi bramami i furtą od północy.

W parkanie od strony ulicy Średzkiej stoi figura Matki Boskiej Różańcowej (postawiona w miejsce zburzonej przez hitlerowców).

Na ścianie północnej kościoła znajduje się boczny portal oraz tablice upamiętniające zamęczonych księży: ks. Henryka Fischbacha, ks. Tadeusza Peika, a na zachrystii ks. Antoniego Ludwiczaka