Intencje Mszalne  18.09–24.09.2017 r

                                                                  

Poniedziałek, 18.9

07.00 +Barbarę Fischer \kuzynki Uli z mężem Macieja z rodz.,chrześniaczki Karoliny z r.\

18.00            +Marię Antoniego Julię Annę Marię Melnyk Tadeusza Józefę Stróżyna Jana Marię Eliasza Predko

 

Wtorek, 19.9

07.00 +Bożenę Urbaniak \c.Basi z mężem i wnukami \

18.00 z ok.1 r.śl.Elizy i Błażeja \rez.\

 

Środa ,20.9

07.00 +Barbarę Szymańską \syna z żoną\

18.00 +Zofię Rozwadowską \Pieprzyków z Izdebna\+Monikę Orlicką \m.ul.Przemysława \+Mirosława Szeszułę \Lepczyków \+Kazimierza Wątłego \Mikołajczaków \ +Kazimierza Aumilera \Zofii Gośki z synami\+Artura Pietrzaka \chrzestnej  z r.\+Cecylię Molik \koleżeństwa zespołu Złota Jesień \+Dominikę Zakrocką \męża\+Kazimierza Skubiszyńskiego 2 r .ś.+ z rodz.+Andrzeja Kantorskiego 9 r.ś.Marię Romana Kantorskich Helenę Edwarda Chopcia +Marka Pikiesa Piotra Czajkę Helenę Jerzego Juliana Zbigniewa Dąbrowskich+Rajmunda Stefana Franciszka Stanisławę Kaczmarek  Walentego Agnieszkę Mariannę Jana Juliana Mariana Mariannę Stelmach

 

Czwartek, 21.9

07.00+Borchardtów Wielgoszów

18.00 +Kazimierę Jana Lis Janinę Zygmunta \rez.\

 

Piątek, 22.9

07.00 +Barbarę Fischer \kuzynki Walentyny z mamą ,Agnieszki ,Anny z rodz.\

18.00 +Gołaskich \rez.\

 

Sobota, 23.9

07.00 +Jana Mikołajczaka \Bogumiły Andrzeja Januchowskich \

14.30 ślubna Edyta –Mateusz

18.00 +Mariana 4 r.śl.Mariannę Feliksa Nowakowskich Aleksandra Kurzawę Feliksa Czternastego + z rodz.Magdalenę Nowakowską

                                        

                                             Niedziela   24.9.2017

07.30 +Franciszka Migdalskiego 17 r.ś.Migdalskich Sobkowiaków Kasperskich Stankowskich Zenona Konwińskiego  

09.00 +Radosławę 30 r.ś.Antoniego Kazimierza Dybizbańskich +Dybizbańskich Luberskich

10.30 +Marię Kazimierza Wawrzyniak + z r.\chrzest Nikodem,Anna \

12.00 +Danutę Muszyńską 2 r.ś.Mariannę Eugeniusza Parus

18.00 +Henrykę Ostojską 11 r.ś.Leonardę Józefa Czajków + z rodz.