Intencje Mszalne  18.3–25.3.2018 r.    

                                                  Niedziela   18.3.2018 

07.30  za Parafian             

09.00 +Radosława Wasiaka + z rodz.

10.30 +Józefę Władysława Różę Antoniego Lepczyk

12.00 +Józefę Feliksa Józefa Jęczmionków Jarka Dembińskiego Weronikę Alojzego Dembińskich Mirosławę Szczepaniak 

17.00 Gorzkie Żale

17.30 +Jerzego Dulskiego \brata Romana z r.\

                                

Poniedziałek, 19.3\Uroczystość św.Józefa\

12.00 +Jerzego Dulskiego \rodziców i siostry Marzeny\

18.00 1\ +Józefa Podgórskiego \Szczepaników i Abramowskiej \

              2\+Jana Srokę \żony\

 

Wtorek, 20.3

12.00 1\+Małgorzatę Prządak \Wandy Leszka Cioch\

            2\ +Kazimierza Agnieszkę Stefana Forszpaniak Mieczysława Władysława Andrzeja Maciejewscy

18.00 1\+Tadeusza 8 r.ś.+rodziców Baudulików ,teściów Kasprzaków i o zdrowie dla Karoliny

             2\+Siostrę Teresę Filary  \bratowej Jadwigi\

 

Środa ,21.3

12.00 1\+Krystynę Sadowską \c.Kingi z mężem\

            2\+Jana Srokę \c.Małgorzaty z synami\

18.00 +Rajmunda Stefana Franciszka Stanisławę Walentego Agnieszkę Helene Mariana Mariannę Jana+Irenę Janiszewską \c,Mirki z r.\+Zdzisława Duberta \kuzynki Wiesławy z r.\+Edwarda Kubackiego \chrześniaczki Weroniki z r. \+Marcina Godera \cioci Dany z mężem \+Ewę Jóźwiak \wnuka Piotra z r.\+Jana Kościelnego \Bartkowiak Jankowiak\+Edytę Niklaus \kuzynki Anny  z rodz.\+Urszulę Wierzewską \pr.firmy Wojtex\+Janine Drop \siostry Barbary \+Władysława Adamczaka \szwagra Ireneusza z r \+Kazimierę Kmieciak \c.Iwony z r.\+Teresę Przytulską \m.Szewska Bednarska Rzemieślnicza\+Zofie Kubiak \szwagra Zdzisława \+Wandę Suleja \Maciejewskich \+Jerzego \szwagierki Kazimiery  r.\+Zofię Kostencką \Desków\+Mariannę Kasperską \s.Feliksa z r.\+Roberta Szelewickiego 5 r.ś.+ z rodz.

 

Czwartek,22.3

07.00+Józefa Podgórskiego\żony\

18.00 +Urszulę Cecylię Leona Czesława Baran Eugeniusza Maćkowiaka +z rodz

 

Piątek, 23.3

07.00+Bolesława 9 r.ś.Martę Kasperskich

18.00+Henryka Ruska 15 r.ś.+Rusków Kujawów

 

Sobota 24.3

07.00 +Stanisława Katarzyńskiego \s.z rodz.\

18.00 +Marię Jana Wieczorek +Wieczorek Golow

                          

Niedziela   25.3.2018 

07.30  za Parafian                                        

09.00 +Józefa Podgórskiego \Rysia i Joli z rodzinami\

10.30 +Zofię Kostencką \Małgorzaty Jolanty Doroty z rodzinami \chrzest 3 dz\

12.00 +Barbarę Walkowską \córek z rodzinami\

17.00 Gorzkie Żale

17.30 +Zofię Franciszka Ryszarda Stanisławę Jana Lecher Annę Ludwika Leona Czesława Seiler