Intencje Mszalne  6-21.1.2018 r.

                                                                  

Sobota 6.1 \Uroczystość Objawienia Pańskiego\

08.15 różaniec z rozważaniami

09.00 z ok.50 r.ur.Henryka

10.30 +Janinę Drożyńską 2 r.ś.

12.00 z ok.1 r.ur.i imienin Kacpra

18.00 1\z ok.18 r.ur.Kamila 

          2\+Zofię Drożyńską \Danuty Krzysztofa Drożyńskich z r.\   

        

 Niedziela   7.1.2018

 Niedziela Chrztu Pańskiego  

07.30 za Parafian   

09.00+Agnieszkę Sikorską + z rodz.

10.30+Stanisławę Stanisława Kubiak Pelagię Józefa Irene Feliksa Krzysztofa Jarząbek Kazimierę Stałkowską +Jarząbków Małeckich Kubiaków Płócienników

12.00 +Zofię Drożyńską \siostry Władzi i siostrzeńców Renaty Ewy Justyny Jarosława z rodz.\ z udziałem Chóru Katedralnego w Poznaniu \po Mszy św. koncert kolęd\

18.00 +Zofie Miszkiewicz \Stanisława Jankowskiego Wiśniewskich \

 

Poniedziałek, 8.1

07.00+Zofię Miszkiewicz \wnuczki Moniki z r.\

 

Wtorek, 9.1

07.00+Wandę Łabedzką –Monarcha \s.Jarosława z r.\

 

Środa ,10.1

10.00 +Edytę Niklaus \przyjaciół  \+Wojciecha Pełczyka \Kowalewskich \+Urszulę Wierzewską \Bartłomieja z r.\+Rajmunda Stefana Franciszka Stanisławę Walentego Agnieszkę Helene Mariana Mariannę Jana+Piotra Ostojskiego \Mariana Krasuskiego\+Jana Młodzikowskiego \córki Beaty z r.\+Jerzego Jóźwiaka \cioci Stanisławy z córką Elżbiety   \+Mariannę Kasperską \Kotarskich z Sokolnik Klonowskich \+Marię Półtoraczyk \Zofii Dopierały z r.i Waldemara Ratajewskiego z r.\+Czesława Molika 23 r.ś.Stanisława Zagożdżon 40 r.ś.+Józefę Stefana Nawrockich Felicję Henryka Handke Marię Lepczyk Zofię Narożną +Nawrockich Nowickich Handke

 

Czwartek,11.1

07.00 +Zofię Miszkiewicz \Kazimiery Marzec z r.z Łopienna\

Piątek, 12.1

07.00 +Dominkę Zakrocką \męża Henryka \

 

Sobota 13.1

07.00 +Zofię Miszkiewicz \Janecko z Gruszczyna  

18.00 +Hieronima Bandosza 12 r.ś.Bandoszów Pieczyńskich  

                          

Niedziela   14.1.2018

07.30 +Zofię Drożyńską \Szulkowskich Wiśniewskich Migdalskich\   

09.00+Monikę Macioszek 1 r.ś.

10.30+Zofię Miszkiewicz \Grzegorza Andrzeja Saukens\  

12.00 +Zofię Józefa Nadowicz Michała Marię Julie Mariana Januarego Sas

18.00 +Tadeusza Rybackiego \Szepniewkich  Bednarek \

 

Poniedziałek 15.1

07.00 +Zofię Miszkiewicz \Stefanii\

 

Wtorek 16.1

07.00 +Dominikę Zakrocką \c.Marioli  z r.\

 

Środa 17.1

10.00 +Edytę Niklaus \koleżeństwa z Zawodówki \+Piotr Ostojski \Krasuskich\+Urszulę Wierzewską \Doroty z r.\+Wojciech Pełczyk \Mokrackich i Van de Mortel \+Marie Półtoraczyk \m.Garncarska \+Jerzego Jóźwiaka \szwagierki Barbary i szwagra Krzysztofa z r.\+Mariannę Kasperską \siostry Teresy z r.\+Jana Młodzikowskiego \m.Krakowska Pomorska Kujawska \

 

Czwartek 18.1

07.00+Andrzeja Purcela \sąsiadów\

 

Piątek 19.1

07.00 +Wandę Łabędzka –Monarcha \przyjaciół\

 

Sobota 20.1

07.00 +Małgorzatę Pałkowską \Elżbiety Stanisława Goździak z dziećmi\

18.00 +Zbigniewa Dopierałę \siostry Elżbiety z r.\

 

Niedziela 21.1.2018

07.30 +Zofię Drożyńską \szwagierki Bożeny z r.\

09.00 +Piotra Górniaka 1 r.ś.

10.30 +Zofię Miszkiewicz \Marii Oporowskiej \

12.00 +Wandę Łabędzka-Monarcha \wnuków\

18.00 +Wiesławę  Dziewulską \córek\