Powitanie nowego proboszcza, ks. Krzysztofa Kaczmarka

Pożegnanie ks. Kanonika Lecha Ludwiczaka